Главная Стихи Поэты Стихосложение Рифма Занимательное стихосложение Псевдонимы Тесты по стихосложению Литературный юмор

Все стихи
Cтихи по авторам
Cтихи по рейтингу

Занимательное стихосложение

Справочник по стихосложению
Стихосложение и стиховедение
Метр, размер, стопа
Строфа, виды строф
Тропы и стилистические фигуры
Стих и виды стиха
Рифмовка и способы рифмовкиУчебник стихосложения


Поэзия
Рифма и её разновидности
 

Справочник по стихосложению
скачать


 


СТИХИ

Семён Венцимеров

Таке звичайне життя-5. Родичi. Як я ст
Стихи на иностранных языкахIз предкiв маминих ще був
I шляхтич Станiслав Ольховський.
Багато хто це ймено чув,
Бо дисидент анти-московський

З царем вiдважно воював.
Учасник польського повстання
За грати запхнутий, щоб знав...
Пiзнiше, хоч не мав бажання,

Та, власне, хто його питав:
-- Зiслать у Катеринославську
Губернiю, позбавить прав!... –
Репрезентує рису хвацьку

З рис успадкованих усiх.
Вiд Станiслава рiд Ольховських
Пiшов. Я добре знаю їх.
На землях жили надднiпровських.

У Катеринославський край
Донецький входив теж спочатку.
Тож, доле, ти собi вiдкрай
У Новотроїцьку хоч хатку.

У мами четверо братiв,
Сестра. Матусю звуть Орина.
Свiт Миколаївна... Хотiв
Кат у Кремлi, щоб Україна

Померла з голоду... Вiдняв
Весь хлiб в народу у тридцятих...
Коли фашист на нас напав,
Серця кривавились в солдатах,

Бо кат кремлiвський дав наказ:
Спалити золоту пшеницю!
I спiвчуття нема до нас.
Запалювали хлiб, криницю

Труїли... Нищили завод,
Висаджували у повiтря
Донецькi шахти... А народ?
Замiсть голiв – пуста макитра

У тих, хто на народ плював...
I новотроїчан на бiйку
Вiдразу мобiлiзував,
Щоб вкоротити людям вiку.

Забрали всiх чоловiкiв -
Пiдлiткiв i cорокарiчних
Плач супроводжував не спiв
У декорацiях трагiчних

Нещасних, що пiшли з життя.
А батьковi уже за сорок –
I не взяли. Щоб у смiття
Перетворив людину ворог,

Не увели в iнобуття...
В селi, на щастя, пiдривати
Нема чого – i відплиття
Совєтiв можемо зв’язати

З придурком, що пiшов палить
Сiльську єдину нашу школу...
За це годилося би вбить...
-- Я – партизан! – волав...В стодолу

Його спочатку завели,
А потiм геть з села погнали
Пiд три чорти... В селi були
Розумнi тi, що керували:

Поля палити не дали,
Коней, корiвок не вiдняли.
А с Заходу нещаснi йшли,
Тi череди, що вiдганяли

За Волгу – так було їх жаль:
Їх не встигали подоїти.
В очах тварин любска печаль
I сльози... А куди подiти

Надоєне? Давали всiм
Те молоко, кого стрiчали,
Заносили у кожний дiм...
Корiвки жалiбно кричали...

Той плач тваринок означать
Єдине мiг тодi:
-- Рятуйте! –
Чи хтось людей мiг врятувать?
-- Хоч молоко те не зiпсуйте... --

Таким було гiрким на смак...
Добро колгоспне розiбрали,
Найперше – землю, а вiдтак,
Вже непогано виживали

Два роки – як за НЕП’у. Нас
У вереснi вiдвоювали,
Звiльнили -- був радiти час –
Вiд озвiрiлої навали.

Тепер вже забирали всiх
Чоловiкiв. Забрали тата.
Хоч вiн ще бiльше постарiв.
Ота совєцька влада клята

Їх запроторила в штрафну
Роздягнену беззбройну роту.
I не навчивши, як вiйну
Вести, селянську ту пiхоту

Пiд танки кинула в поля...
Лягли всi новотроїчани
Близ мiста Мелiтополя,
Загинули однополчани.

У Новотроїцьку стоїть
На сiльському майданi стела.
До неї пiдiйди на мить –
Безхитростна: бетон i цегла.

На нiй – у стовпчик – iмена
Односельчан -- їм вiчна пам’ять!
Їх вiд сiмей взяла вiйна –
Та бiль ще й нинi душi палить...

У мами – четверо братiв.
Так: Жорка. Митька. Ванька. Шурка –
Бабуся так звала. Злетiв
Георгiй Корсун наче курка

На пост партийного вождя
На оборонному заводi
В Донецьку... Є сiм’я... Життя
Вiв з Брониславою... Та – годi –

Вже вiдчувалася вiйна.
Завод виготовляв оружжя.
Була в Георгiя жона –
Єврейка... Радiсне подружжя

Родинно починало жить
Унас в селi. Коли хотiли
В кiно, то мене йшли просить
У мами... З Льончиком сидiли

Малим удвох. Давали нам
Багато печива, цукерок.
З’їдали ледь не килограм.
Та ще й узвару добрий келих...

Георгiй у Донецьк свою –
Квартиру вiд заводу дали –
Щасливу перевiз сiм’ю...
Все ближче, ближче час навали...

Привозили до нас в село
Щолiта Льоню... Це малого
У час навали i cпасло...
А Броня... Згинула небога –

Сусiди видали... Була
Ця жертва марна? Де вiдплата?
Чи не тому вiйна взяла
Пiзнiше жертвою i тата?

Я фотографiю знайшла.
На картцi тато з нею поруч –
Красивi, ясних два чола...
Спiзнилась бiдним Божа помiч...

Георгiй одружився знов.
Прийшла в сiм’ю Наталка з сином.
Хай буде щирою любов.
Любов сiм’ї – надiйним тилом...

В сiм’ї Георгiя жила
Бабуся «мамина» Марiя
Григорiвна. Вона була
З Ольховських – з гонором. Надiя

Її була лиш на «мiських»
Онукiв: Адика (Адольфа),
На Лiду Варчину... Сiльських
Нас зневажала:
-- З цього торфа

Нiщо не виросте... –
Життя
Насправдi показало iнше.
Побудували майбуття
Онуки-«селюки» мiцнiше.

Мiй брат Володя закiнчив
Icтфак у Чернiвцях, Микола,
Теж брат, механiком служив
У Новотроіцьку... Довкола

Дробильний чути агрегат,
Що виготавлював щебiнку –
На ньому працював мiй брат.
Якщо сестру назвати, Нiнку,

Нiнусю... Та – геодезист
З дипломом технiкуму... Нинi –
У Чернiвцях – I має хист:
Є добрим ангелом родинi…

Я... Спершу – Ворошиловград,
Де у учительскому вчилась.
Освiта вища – це диктат.
I я тодi не розгубилась:

У Станiславi cвiй диплом
Фiлологiчний захистила.
Крiм школи, взяти загалом,
Я рокiв десять щось учила:

Три роки потiм вiддала
У Чернiвцях на УМЛ’i
Icтфаку. Так до фаху йшла.
Чи не тому поэт в iмейлi

Про мене вiршi розсила?
А бабина онука Лiда,
Та, друга, Варчина, змогла
Цибулю продавати... Кривда

Бабусина вже вiдiйшла...
Сторiччя без одного року
Вона в родинi прожила –
I повернула душу Богу.

Брат Жорки Митька у вiйська
Був взятий ще хлопчиськом юним.
А потiм доля юнака
Нищiвним шляхом i отруйним

Шпурнула в лави ГПУ.
Вiн приїздив до нас у гостi.
-- Що вам дiстать? Муку, крупу? –
Весь у знайомствах, як коростi,

I cправдi дiставав усе,
Що не наказувала мама.
Ми добре розумiли: це
Найсправдi – величезна драма.

Дружина Юля в тi часи
Завiдує в бiблiотецi.
Я заздрю: може в нiй усi
Книжки читати... Я б там, дe цi

Багатства незбагненнi є,
Теж залюбки би працювала –
Таке уявлення моє.
В них влiтку радо гостювала.

Я старшокласниця уже.
I в Докучаєвскiй вчусь школi.
Вивчаю вiршi Беранже,
Шевченка, Пушкiна... Поволi

Йду вглиб поезiі... Мeнi
Пiдручникiв уже замало:
Цiкавить все про них. В тi днi
Книжок серйозних бракувало.

Коли я гостювала в них,
Шла вранцi до бiблiотеки,
Щоб загубитись помiж книг
До закриття... Численнi теки,

На них – книжки, книжки, книжки –
I я читаю i читаю
Про тих поетiв залюбки –
В незнаний всесвiт улiтаю...

Бабуся запишалась тим,
Що син працює в «установi»,
А що там робить вiн i з ким,
А чи на нiм багато кровi –

Про це у сина запитать
Вона, мабуть, не здогадалась.
Навряд чи став би доклвдать.
Лiта минули, як дiзналась:
.
I за Дмитром – мерцi, мерцi –
Прозорi привиди ходiли...
В сороковому в Чернiвцi
Дмитра по службi вiдрядили.

Бабуся, Юля, Адик з ним
Поїхали в те красне мiсто...
Щоб що робити? Що i з ким?
I впорядковане i чисте

Те мicто... Мешкання дали
У центрi... Зручне та чимале...
Тут першi пострiли... Втекли
В Донецьк вiд звiрської навали.

Сувора надiйшла пора.
В кисет насипано махорки,
На фронт вiдправлено Дмитра,
Бабуся перейшла до Жорки.

А Юля з Адиком жила
У рiдному селi з батьками.
Була вiйна. Бiда була.
Пора iз бiллю, не з квiтками...

Про себе. Сорок третiй рiк.
Був вересень. Менi вiдомо:
У жовтнi вступлять на порiг
В Донецьку школяри – i вдома

Менi роботи не знайти,
Не маю права зволiкати.
Туди ведуть усi путi –
I я поїхала – шукати...

У родичiв – великий дiм.
Там мешкання для Жорки, Митьки
I Шурки – всi окремi... З ким
Там поселитися? Вiдбитки

На себе можна начiплять,
Реп’ях, позиченої долi,
Чужi грiхи й на себе брать
За приєднання – мимоволi.

Я – у Георгuя. А вiн
Знайомий добре з Бережною.
Сусiдка – ось напроти дiм.
I розмовляє вже зi мною.

А наслiдок? Бере, бере
Мене у школу на росмову.
Вона – директор школи... Мре
Душа вiд радостi: я знову

У школi! Мовники беруть
I репетиторством хорошi,
З тих учнiв, що не тямлять суть
Науки, додатковi грошi.

Поблизу нас живе одна
Моя подiбна учениця,
В якої з мовою вiйна
I мозок твердий наче криця,

А мешка недалеко... Раз
Прийшла цю крицю пробивати
До ученицi в хату вчас.
I каже дiвчинкова мати:

-- Оце якраз гостює в нас
Зав облВНО Григорiй Данич.
Вiн з Чернiцiв. Майнуло враз:
Всевишнiй, чи можливiсть дариш?...

-- А де ж вiн нинi?
-- Та пiшов
Десь прогулятися довкола...
-- Ви – Данич?
-- Данич. Ну, то й що?
-- Моє покликання – це школа.

Я – мовник...
-- Добре. В Чернiвцях
Сьогоднi мовникiв бракує.
Вже вранцi вас залiзний птах
Зi мною разом вiдмандрує

До тих казкових Чернiвцiв...
-- Я так не можу. В мене мама...
-- Шкода. А я б якраз хотiв
Вас приєднать сьогодi ж прямо

До нас, педштабу в Чернiвцях.
Дам до донецького колеги
Листа. Бо тут у вчителях
Надлишок. Знаю, у сердеги

Проблема iнша: де вас дiть?...
Хай вiдрядить вас нам на помiч.
Втiм є питання: де там жить?...
Розв’яжемо негайно: помiж

Палацiв, церков, установ –
Модернi житловi будинки.
Чудових мешкань безлiч.. –
Знов
Це мiсто виникло в родинки:

I Юля зiбралась туди:
Квартира всю вiйну чекала.
Приїхали. Чужiх слiди?
Нема... Я пильно розглядала

Це мiсто, де вiднинi жить,
Аж поки їхали з вокзалу.
Ледь посирiла вже блакить
Жовтнева i вiдтiнок жалю

В невизначених почуттях.
Адже ж це щось нове у долi.
Як буду жити в Чернiвцях –
Чи щасливо? Я мимоволi

Зiтхнула.... Треба вiдпочить.
Наступний день для влаштування.
Йдем з Юлею удвох. Стучить
Сердечко. Кращi cподiвання

Здiйснились: Юлю влаштував
У бухгалтерiю шеф завом.
Мене секретарем узяв
У вiддлiл кадрiв, щоби справам

Давала раду. Безлiч справ.
Заповнюємо всi посади
По областi. Ловити гав
Нема й хвилини. Дати ради

Шеф вимага:
-- Директора!
Предметники! Де iнспектриси? –
Назад у Чернiвцi Дмитра
Повернуто з вiйни... Та риси

Колись веселого завжди
Уже сьогоднi не впiзнати.
Вiн весь – як втiлення бiди.
Що пережив – не мiг сказати.

Тут став начальником тюрми.
Почав жорстоко, сильно пити.
Вже як з оцим боролись ми
Удвох iз Юлею, зробити

Нiчого не могли з Дмитром.
Нi нашi cльози нi вмовляння,
Нi спроби криком нi добром --
Вiн пив.
-- Це замiсть покааяння. –

Ми зрозумiли. Вiн хотiв
Позбутися такої долi
Хоча б в цей спосiб – пив i пив.
Тим сподiвався владi солi

Насипать i роздратувать,
Щоб вигнала його з посади.
Але могли i позстрiлять.
Вiн з пекла вирвався. Заради

Мети зсиланням постраджав:
Запроторили до Сибiру,
Бо вiн багато дуже знав,
В обiцянку тiй владi щиру

Мовчати до кiнця життя
Не вiрили. Заборонили
З сiм’єю бачитися... Ця
Спокута долю надломила.

В Сибiру був багато лiт.
А повернувся – не до Юлi.
I не складав нiкому звiт,
А мовчки рятував вiд кулi

Родину... Хто би врятував
Його? До першої любовi
Прийшов. З села не виїжджав.
Неначе був напоготовi.

Тихенько обробляв город,
Провiдував мою матусю.
Мав пенсiю. З усiх клейнод –
Годинник. Вiн, мабуть, оту всю

Частину довгого життя
Закреслив би, та нiс у серцi…
Так, не пiшла без вороття...
I кiлька книг на етажерцi...

 Ещё стихи этого автора:
В сентябрьском парке Librarian Corie Фотография: я – и женщины... Тихая песня Неправедный конкурент Музыка Стати людиною – значить -- прожить... Журфак-6-3. Люся Журавлева Блатная песня Песни-2006 Полина Космическая песня Убийство Пелия Седьмой подвиг Геракла Таке звичайне життя-12. Брати й сини Сынок предупредителен и чуток... Поэт Сергей Потехин Журфак-8-12. Послесловие к книге восьм Эхо любви До самотностi приречений поет... И я не идеал и ты грешна... Песня о моей любимой Читая Пауля Целана. Говори и ты Сквозь задымленное стеклышко Я смотрю на Солнце по утрам. Калидонская охота Неудачная песня Политика Вчителi поета – поети й читачi… Очень хочется спать... Эсон опять молод Ахейские сказания Пушкин, Есенин и... Белый лист, чистый лист... Возле ажурной ограды... Девушка перебирала вишни... Убили любовь Путем сизифовым капризнымююю Ахейские сказания Осел-певец Cвинья и соловей Колесо Барабан Соловей и свинья Мир в восторге! Певец Ангельская музыка Композитор Счастье Осень Журфак. Поэма поэм. Предисл. к кн 3. Поет "Ореро" Мальчик с лебедем в парке – Тяжелая ветка каштана качается… Люда Весна Черновцы. Строительный техникум Дуэль Журфак-3-4. Саша Иваненко К тебе "Ну, и что ты мне хочешь сказать?..." Вдохновение Коктебель. Дом Волошина Журфак. Первая сессия Геракл и Деянира... * * * Ахейские сказания -14. Гермес Красивая женщина Песня не прощается с тобой Поэтам Интернетной Эпохи Города Не бегу вприпрыжку за прогрессом/// Люда Хмельницкий Северодонецк Кривой Рог Город Черновцы О, Москва!... Прага День города в Новосибирске Пятно Новый год К тебе... Клаус Нью-Йорк Мова Дионис Асклепий Рождественская ярмарка в Манхеттене… Нью-Йорк, Южный морской порт... Сизиф За решеткой, как тупой павиан… Прометей Пандора Ахейские сказания-21. Девкалион Эос Гелиос Селена Пан Рано иль поздно приходит такая пора: Эхо На Землю мы приходим много раз Сиринга и Дафна Леди Лидия Кентавры Музы Орфей Дойч А меня, такого несуразного. У одиночества есть утешенье: Я * птица невысокого полета, Над Вселенной * разлучальные дожди. Когда уходит радость вдохновенья, Петух Европа и Кадм Пирожки Минус сорок Тантал и Пелоп О "Журфаке" Мне подарили к юбилею жизнь Повоювати, пане президент? Пять трудных лет в США Поезд Год деревянного Петуха, Новогодние гости... Кучборская А стихи пишу ведь без помарки я,... День без утех и затей Беллерофон Год Манки Кто б сказал, какого лешего... Журфак-3-5. Света Назарюк Сказание о походе князя Игоря Рецепт от одиночества Мартовский мотив Белый мышонок Журфак-3.. Кучборская... Персей, победитель Горгоны Медузы В театре «Маэстро» -- премьера. Мидас Не бывает богатых поэтов.. Слово о полку Игореве Поэт и интернет Журфак3-6. Груня Васильева Донна Конфуз на свидании Снисхождения долгий взгляд WEB-поэтессе Илане Вайсман WEB-поэтессе "Ромашке" Лимерики. WEB-поэтессе с псевдонимом "Ариша" C планетой наедине Слово Чудо через дымоход Журфак-3-2. Тома Юстюженко Зов Моя нетронутая девочка, Журфак-3-7. Иван Калиниченко Не бывает богатых поэтов... Te,кого мы любим,, Встреча Отголоски Поезд в детство Осень Монолог забытой девушки Дым Натали :Петр Паршиков Таня Камилле Юной писательнице Wande Татьяне Маша, Мария... Свете Журфак-3-3. Люся Журавлева Стеша Струна Web-поэтессе Королевой 21 мая 2004 года… Журфак-3-10. Гриша Медведовский WEB-поэтессе Ольге Королевой Ольге Елена Наталья Слово о полку Игореве Страсть "Музыка Григория Пономаренко на стихи Поэт и актер Реквием по Муслиму Оттенки Рождение и детство Геракла Черная береза Юность Геракла "Черные" лимерики I am since years in it’s heart, Первый подвиг Геракла Я уйду по-английски Второй подвиг Геракла Геракл у Омфалы Третий подвиг Геракла Пятый подвиг Геракла Шестой подвиг Геракла Здравствуй, радость моя.... Восьмой подвиг Геракла Девятый подвиг Геракла Троя. Геракл, Лаомедонт, Гесиона Removed Геракл у Адмета Ахейские сказания. Адонис Бывшей поклоннице Убрано Десятый подвиг Геракла На перекресточку с 4-й "Вест" Одиннадцатый подвиг Геракла Как Геракл Трою разгромил Двенадцатый подвиг Геракла Геракл и Эврит Геракл и Деянира Людмила Евдокимовна Татаринова Журфак-4-4. Саша Иваненко Журфак-1-2. Я, Семен... Журфак-4-1. Возвращение Журфак-4-5ю Таня Коростикова Журфак-3 Памятник в Донецке Муслим попрощался с Москвой Журфак-4-7. Оля Боголюбова Ахейские сказания. Гера Журфак-4-4. Люся Журавлева Гераклиды Рождение и воспитание тесея Тесей Тесей идет в Афины Тесей в Афинах Ясон в Иолке Дедал и Икар Тесей и амазонки Тесей и Пейрифой Тесей на Крите Фрося Журфак-4-3. Тома Юстюженко 14 мая Элип Золотое руно. Остров Аретиада и прибыт Жуофак-4-8. Ганна Павловна Миньковская Ясон готовится к походу в Колхиду Золотое руно. Рождение Ясона Ахейские сказания. Эак «Недостижимый образец!» -- Аргонавты в Мизии Аргонавты у Финея Зоротое ркно. Симплегады Богини хотят помочь Ясону Ясон у Эета Ясон выполняет порученгие Эета Медея помогает Ясону похитить Золотое Побег Аргонавтов* Золотое руно. Превратности обратного п Аргонавты в Ливии С Золотым руном -- на Родину Журфак-4-9. Иван Калиниченко.... Журфак-4-1-ю Петр Паршиков В дорогу... Темы Вера Журфак-9-9. Лариса Лабарова Моя надiя В той толпе многоликой и многоязыкой.. Ходят луны по белу свету... 20 августа 2005 "И я в Марину Влади был влюблен..." Журфак-4-11. Федор Хрусталев Здравствуй, радость моя... О тебе. Пролог Журфак-4-12. Маша Кузьмина Ахейские сказания. Аталанта Ахейские сказания. Яблоко раздора Ахейские сказания. Ахилл Ахейские сказания. Диоскуры Прекрасня Елена Ахейские сказания. Похищение Елены  Начало Троянской войны О тебе. Луна первая -- над Черноыцами Полина Ахейские сказания. Троянская война Ахейские сказания. Эпилог Ахейские сказания. Посейдон Ахейские сказания. Дафна Ахейские сказания. Аполлон у Адмета Ахейские сказания. Артемида Ахейские сказания. Пигмалион Ахейские сказания. Эрот Отпускаю Ахейские сказания. Эрисихтон Ахейские сказания. Ночь "Вот, представь себе: так же люблю..." Ахейские сказания. Пять веков человече Ахейские сказания. Данаиды Ахейские сказания. Персей Ахейские сказания. Зет и Амфион Ахейские сказания. Ниобея Ахейские сказания. Кефал и Прокрида Ахейские сказания Прокна и Филомела Ахейские сказания. Борей и Орифия Ахейские сказания. Кипарис О Володе Высоцком... Ахейские сказания. Гиацинт Полифем, Акид и Галатея Ахейские сказания, Атрей и Фиест Ахейские сказания Эсак и Гесперия О тебе. Луна вторая -- над Криворожьем :Журфак-4-13. Игорь Нухович Тхагушев Журфпк-4-14. На подъеме. О тебе. Луна третья -- над Хмельницким Ян Налепка «Наташи» Журфак-9-4. Петр Паршиков Воробушек Поня* Ирена Афродита, эвхаристо! Мамихлалинатана Любимая, тода раба* Кёсёнём сепен*... Благодаря* тебя, булка**! Дзенькую* тебе, дзевчизна**, Мучас грациас, сеньорита*, Пророчество о Черновцах О, мадемуазель, Шокран, сахбете, шокран*... Аригато* Мульцумеск, фетице, мульцумеск*... Я ти декуи, слечно. моцкрат... Ирландский аэронавт предвидит смерть . Журфак-6-2. Таня Альбац Гиви Журфак-18-1. Предисловие к книге 18-й Совести азимут – Журфак-5-1. Пролог О тебе. Луна четвертая. Над Москвой Журфак-8-11. Леонид Крохалев 17 сентября 2005 года На орбите Есенина Журфак-5. Коли зустрiнешся з напастю... Где ты, отрада отрад? Не скрывайся за Джингл беллз На Бруклинском пароме. Из Уолта Уитмен На орбите Есенина. Юрий На орбите Есенина. Наденька В кожнiм серцi i лiто i осiнь... Пока струится кровь еще... Интервью Памяти Муслима Магомаева Дни идут, недели бегут, а годы летят.. Журфак-5. Пролог Журфак-5-1. Валерий Хилтунен Журфак-5. О тебе. Луна пятая -- над Новосибирско Маннахатта*. Из Уолта Уитмена Бродвей. Из Уолта Уитмена На Бруклинском пароме-1. Из Уолта Уитм Оптимизм О тебе. Луна шестая -- над Нью-Йорком. О тебе Ирландский аэронавт предвидит смерть . -- Вiдмовлено у довгому життi! Буковинський смак. Мамалига Триста семьдесят лун... Белый шум... 14 мая Ах, мулаточка, мулаточка... Черновицкие острова Колдунья Выборг Октябрь 370 лун... Журфак-5-5 Александр Иваненко Журфак-5-4. Тома Юстюженко Журфак-5-3. Я, Семен... Поэтесса из Инты Галка Коноплева учит дойч... Царь Соломон. Пролог Царь Соломон -1 Царь Соломон-3. Месть за Давидовы обид Читая Пауля Целана. Во что ты преврати Простоте невозможно подражать. Царь Соломон-5. Соломон строит Храм Царь Соломон-6. Иерусалим Царь Соломон-7. Храм Царь Соломон-8. Соратники Журфак-5-6. Петр Паршиков Серость Ложь и честь Журфак-7-5. Саша Клим Журфак-5-6. Таня Коростикова Гагарин Пиночет Чили-2005 Динка Буковинський смак. Мамалига Кажуть люди про мене: невдаха... София Ротару Сон Просьба Журфак-5-8. Иван Калиниченко Бард и миллиард Будильник Дар Жизнь Журфак-9-7. Татьяна Суворова. Новый фр Акро-2006 Анти... Пирамида Многая лета - 1. Пролог Многая лета-2. Красная Шапочка Многая лета-3. Крошечка-хаврошечка Ханука Журфак-18. Когда мы жили на Земле. Эпи Пiшли лiта човнами за водою... Ты не снишься мне никогда Журфак-5-10. Владимир Воевода Журфак-5-2. Валерий Хилтунен. Новейшая Собака и кот Редактор и трактор Убили любовь Журфак-7-5. Наум Моисеевич Хорош Журфак-17-5. Лидия Георгиевна Петрова Журфак-16-3. Тома Январь Читая Пауля Целана Что случилось? Размечтался Не видеть тебя-2 Не видеть тебя.. Журфак-6-6. Александр Самылин. Транс-эфирное лепетанье ... Кожна Ганна по-своєму гарна... Придет покуда неизвестный день Свенска Перед дождичком в четверг... Поезiя безсмертна i нетлiнна... Мне руки для чтенья уже коротки... Американки, американки... Мы в чужой стране -- изгои, парии... Литературные гиены... Журфак-5. Послесловие к книге пятой Песня о любви Канада Молодым "генияям" Уваажаемые по...читатели... Нарожный по\т Дубовые листья Мы служим вечности... Зима Принцесса и царевна Журфак-8-10. Виктор Притула Запретный плод Шведка Убрано Солнце -- на лето. зима -- на мороз... Россия Америка Что обещает мне нумерология? Принцесса из Одессы Пишу стихи Я шагал по Москве... Где ты, мой нежный, мой ласковый друг? Еще продержался неделю, пока не уволен Рош ашана. Как я готовился в вуз... Сон о детстве Прилетают ко мне из далекого детства к Мы встретились с тобой в последний раз 8 марта 2006 года Весна света Город песен Николаевская церковь Обозначимте ориентиры... Память о Черновцах Куда, шальное время, ой, куда ты? Моя музыка Мэтр Футбол моего детства Признание в любви родному городу Город "А!" Пиратская песня Практика в Черновцах День народной свободы Черновицкий трамвай Чернiвцi Солнечная женщина... Танк Журфак-9-12. Василий Шпачков Танцы на крыше Дома офицеров в Черновц  4 сентября 2007 года Американизм Алопеция а Черновцах Вроде все мои отпели соловьи, Репортаж с Новосибирской улицы в Черно Сельхозвыставка 1954 года в Черновцах Детская библиотека на Советской площад Не выкарабкаться мне из судьбы... Мой сын в Черновцах Журфак-6-7. Нина Медведовская Завод Холодильник Холодильник Возвращение в Черновцы Командировка к сыну Журфак-6-8. Петр Паршиков Мой антисталинизм Журфак-9-3. Тома... Лютий * * * Журфак-6-1. Пролог Вчимося пiзнавати Божий свiт... Журфак-6-5. Саша Иваненко! Журфак-5-11. Послесловик к книге пятой Десь колись ти кохання пiзнаєш... Журфак-6-10. Иван Калиниченко Опера в Черновицком трамвайном парке «Исгадал выискадаш шмэй рабо...» Я многого в России не люблю,  Прощаю …В ноябре по столице уже не шуршат лис Черновчанин Йозеф Шмидт Черновчанин Ян Черняк Журфак-6-10. Виктор Петрович Мастеренк Ушел поэт... Журфак-7-2. Я, Семен... Ченовчанин Манфред Штерн Первый черновицкий космонавт Дмитро Гнатюк Михаил Эминеску Я не люблю Ольга Кобылянская С давно прошедшим Новым годом* Нескладухи Степан Сабадаш Владимир Ивасюк Черновцы мои, Чернiвцi/// Черновцы мои, Чернiвцi/// Поиск Ночная песня (В соавторстве с поэтессо Журфак-6-3-. Тома Юстэженко Псевдонимы для любимой Журфак-8-7. Саша Газазян -- Ну, здравствуй! Ну, вот, позвонил Журфак-8-9. Ира Лесина Ко дню рождения Евгения Евтушенко Журфак-61. Я. Семен На сайте «Холм поэзии» стоят... Журфак-6-12. Сусанна Конторер Журфак-8-1.Предисловие к части восьмой Встреча Был... Журфак-4 Журфак-15-3. Тома Онегинская строфа Журфак-6-13. Валентина Тимофеевна Рыба Журфак-6-14. Послесловие к шестой част Журфак-6 Вчителька української мови у НСШ №24 Журфак-7 Журфак-7-6. Наташа Воливач Сын Украины Журфак-7-1. Пролог Песня-клятва Журфак-1-1. Пролог к эпопее. Новая вер Удалено На Бруклинском пароме -3. Из Уолта Уит Другу Журфак-16-2. Я, Семен... Учим испанский Журфак-1-2. Я, Семен... (Новая версия) Вопрос вопросов: для чего живем? Совет Депрессивное-2 Я не поседею, я не побелею... «Я спросил у ясеня, где моя любимая..& Он не лез на рожон, чтоб себя попиари Зарина Леди Осень, в начале письма... Комета и котята! Серенада (Написано в соавторстве с Поэ Луна в колодце Млинцi Нелли Сердечная недостаточность Журфак-7-4. Нелли Мурнова Сентябри Чай вдвоем. В соавторстве с Надеждой В Вкус Черновцов. "Буковинская" Вкус Черновцов. Паляныця Вкус Черновцов. Пончики на Кобылянской Вкус Черновцов. Голубцы в виноградных Вкус Черновцов. Миндальные пирожные Бобыльи раздумья Ностальгия. В соавторстве с Олесей Завистникам-ненавистникам Прохання Журфак-8-7. Саша Газазян На пороге... Если в доме есть телефон... Прилетiли вереснi А день, як доля сiрий... Любчик Журфак-8-2. Я, Семен... На Бруклинском пароме-4 Журфак-9-4. Саша Иваненко На Бруклинском пароме-6. Из Уолта Уитм На Бруклинском пароме-7 На Бруклинском пароме-8. Из Уолта Уитм На Бруклинском пароме-9. Из Уолта Уитм На Бруклинском пароме. Из Уолта Уитмен Лебединая песня Крыша. Ночная пьеса. Из Германа Мелвил Такси. Из Эми Лоуэлл Предчувствие. Из Эми Лоуэлл Прибытие в "Уолдлрф". Из Уол Большая Цифра. Из Уоллеса Стивенса Мне скучно Юнион Сквер. из Сары Тисдейл Бродвей. Из Спры Тисдейл * * * Нью-Йорк. Из Марианны Мур Тропики в Нью-Йорке. Из Клода Маккея Рекуердо(Помню). Из Эдны Ст. Винсент М "Тайны не скрыть -- мне случилось Наблюдения. Из Дороти Паркер Ирландский аэронавт предвидит свою сме Ирландский аэронавт предвидит смерть ( Пол-Земли между нашими странами... Поминальная молитва Журфак-8-5. Петр Паршиков гг Раз, два, три, чотири, п’ять... Журфак-9-11. Валерий Хилтунен. Новая в Здравствуй, любимая! Журфак-9-2. Я, Семен... От Пушкина и обратно. К моим друзьям.. От Пушкина и обратно. Бард. Из Джулиан От Пушкина и обратно. Мой оберег. Из л -- Целуйтесь на здоровье! – т Пушкина и обратно. К Чаадаеву. Из Дж Ко дню рождения Евгения Евтушенко Мотоциклы легки на позъем... :Журфак-8-8ю Света Назарюк Родина Елочка У землю потрапило зерня Намурлыканные стихи Шкода, що серце не кохало... Єдина справжня розкіш — це розкіш спіл Бринза О! Фонарь над лавочкою в парке, Журфак-9-10. Виктор Притула Заурядная драма – расколота напрочь су По душе, по близости, по смежности Здається, я ще й досi молодий... Коли хочеш довго жити... Возвращусь на Землю, небесам... Запiзнiле кохання Раз, два, три, чотири, п’ять... Ті, що за море вiдлiтають... Я вiрю: нi, не вперше я живу... Ніщо так боляче не б'є... Ольгин журфак Не огидний той рубець... Журфак-8. Ми шукаємо щастя, потрапляем в пригоди Материнськi руки Убрано Редактор и трактор 7 марта 2007 года. Нью-Йорк  Доктор Здоровье Березень Черновцы до Первой мировой...  28 января 2008 Черновцы мои, Чернiвцi... Мой журфак. Книга первая Журфак-9-6. Ольга Боголюбова * * * Гром гремел, гроза была ужасная... Люськин журфак Ностальгируется в чуждых США Журфак-10-3. Тома Поэтессе Ольге Королеве «...Но ведь я не вернусь», -- это Робе Томин журфпк Прощай, любимая! Журфак-11-3. Тома Поэт Наталья Каткова Сиди Таль Журфак-12-3. Тома Мне отмщение – и аз воздам Журфак-13-3. Тома Журфак-14-3. Тома Журфак-16-3. Тома Журфак-17-3. Тома Журфак-13-14. Послесловие к книге трин Журфак-14-1. Предисловие к книге четыр Журфак-Послесловие к книге тринадцатой Журфак-14-14.Послесловие к книге четыр Журфак-15-1. Предисловие к книге пятна 14 мая 2007 года Журфак-15-14. Послесловие к книге пятн Журфак-16-1. Предисловие к книге шестн Журфак-16-14. Послесловие к книге шест Журфак-17-1. Предисловие к книге семна Журфак-17-14. Послесловие к книге семн Я чайку неспешно выдую ... Поэма вторая. Я, Семен... Тома. Послесловие к книге первой Тома. Предисловие ко второй книге Журфак-10-2. Я, Семен Журфак-11-2. Я, Семен… Журфак12-2. Я, Семен... Журфак-13-2. Я, Семен... Черновцы Журфак-14-2. Я, Семен... Скороговорка Нелепицы Нескладухи * * * Пауль Целан Читая Пауля Целана. Фуга смерти... Песня Сплин Журфак-15-3. Я, Семен... Песня о любви День рождения Евтушенко Два поэта Поэтесса Аморальная песня Уркаганская песня Вдова поэта Уход поэта Полярная песня Последний полет Отец гения Учитель поэтов Журфак-17-2. Я, Семен... Взволнованную душу теша Мой журфак. Книга третья Мексиканская песня Песня мужества Журфак-16-4. Груня Васильева Гимн столицы Песня курильщика Журфак-17-4. Груня Васильева (Дарья Д Ностальгическая песня Последняя песня войны Человек фамилию меняет. Лесная песня Дядина песня Поминальная режиссеру Грунькин Журфак Мне жаль: ничего не сумело сложиться – Принцесса Журфак-17-14. . Маадыр-оол Тулуш Журфак-9-5. Света Назарюк Журфак-9-8. Ольга Бордун Шестьдесят -- шестого сентября, ...Он никогда не ездил на слоне Журфак-9-7. Татьяна Суворова. Новый фр 6 сентября 2007 года Памяти Павла Когана Ищу тебя, моя любовь! Крылья... Поэмы В канун високосного года Вспомнилось... Мститель Роза Ауслендер Моисей Фишбейн. Ян Табачник Когда впаду однажды в кому Дусик Отец Дусик Журфак-7-9. Зина Козлова Журфак-7-9. Зина Козлова Журфак-7-9. Зина Козлова Журфак-7-9. Зина Козлова Здравствуй, душенька, здравствуй, лапо Журфак-18-=2. Екатерина Сомова... (До Журфак-18-5. Ростислав Алиев. Сын Журф О романе-поэме «....» Журфак-8-10. Виктор Притула (Новая вер Журфак-18-3. Дмитрий Венцимеров, сын ж Журфак-11-4. Виктор Притула Журфак-17-6. Сергей Сергеев. Журфак-16-5. Виктор Притула Журфпк-12. Василий Шпачков Журфпк-12. Василий Шпачков Журфак-18-4. Ольга Хилтунен. Дочь журф Журфак-14-4. Валерий Хилтунен Гриша Людоед Из Черновцов Новосибирские острова, Как автомат Калашникова, строки Открытое письмо поэту Денни Штайгеру Цыганка Журфак-17-7. Валерий Хилтунен. Первый Журфак-17-7. Валерий Хтлтунен Журфак-7-9. Зина Козлова. Новая Версия Журфак-10-6. Хенче-Кара Монгуш Журфак-10-6. Хенче-Кара Монгуш Журфак-17-8. Григорий Медведовский Поэма восьмая. Галина Вороненкова Ах, чайки, белые кричалки, Журфак-9-6. Таня Суворова. Новый фрагм Графоман Г. Журфак-10-7.. Оля Степанова Несбывшееся Журфак-10-7. Оля Степанова Журфак-16-7. Хенче-Кара Монгуш Возвращение* Журфак-1. Новая версия Кто-то сильный забивает в лужи гвозди Мечта Семь чудес коммунизма: у каждого был Семь чудес коммунизма: у каждого был Кто снимает кино? Кто в кино понимает? День поэзии Поэзия -- большая сила, 19 марта 2008 года Спасибо Журфак-17-13. Хенче-Кара Монгуш Журфак-10-11. Валентин Портас Антония Журфак-9-4. Таня Суворова. Новый фрагм Журфак-12-14. Наталия Алешина Детский кинотеатр имени Ольги Кобылянс Журфак-13-4. Наталия Алешина Журфак-10-10. Петр Паршиков. Новая Вер Банк на Центральной площади в Черновца 19 апреля 2008 года. Ольге Таке звичайне життя-2. Лист з Чернiвцi Дом на Фрунзе в Черновцах Органный зал в Черновцах Президент и спикер Таке звичайне життя. Пролог Таке звичайне життя-3. Як я розшукала Таке звичайне життя-4. Фотокартка 6-г Таке звичайне життя-5. Родичi. Як я ст Таке звичайне життя. Частина перша. Ка 14 мая 2008 года Новосибирский оперный Евро-2008 Так много было прежде светляков В чужой стране я не обрел приют, Странные мысли внедряются в голову. Журфак-17-16. Александр Иваненко * * * Антифашистский гимн Поэты Поэты Поэты Журналистика У поэта ни кола и ни двора. Сосед Сафович Левка, альтер эго: Критикующему меня «поэту» Таке звичайне життя-9. Ворошиловград Пожалуй, в этом снимке что-то есть. А Сашки Левеншуса больше нет Живописец Анна Королёва... Дом моего сиротства O.K. Таке звичайне життя-10. Хуторок Вконец раскрутил экспоненту – Мы, на свет появляясь, орем. Напоминаешь мне на снимке Маргариту. Фильм «Опасно для жизни»…  Моя любовь в шестом классе Абрам Фельдер НСШ №24 в Черновцах Белла Шойхет... С этой девочкой из кла mail.ru -- 10 лет! Writer's pen Что стоишь качаясь, Removed Осенняя песня Есть фамилия в Сибири – Венцимеров. Гамзатовские журавли на чешском Ода на 600-летие города Черновцы Рассказ моей мамы Жени Цвилинг,  Воздымается Тора. -- See you soon… -- See you soon… Таке звичайне життя-15. Передмова до т I will never return Гамзатовские «Журавли» на английском Наш сайт Таке звичайне життя-13. Сини С гастролей возвращается певец. Nocturne Акациевая весна любви, Осенняя песня Памятник отцу Поэтесса Аттракцион под названием жизнь, «Журфак» и... «Журфак»! За пепси были очереди. Брал Помолитесь сегодня со мной Мне б снова туда в коридор общежития, СТИХИ ПО ЖАНРАМ

Ямб хорей дактиль амфибрахий анапест анакруза пентон пеон каламбур акростих строфы История русского стиха рифмы


 

 

Главная Стихи Поэты Стихосложение Рифмы Занимательное стихосложение Тесты по стихосложению Литературный юмор

 © 2002-2019 "Русские рифмы"


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100